Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w dn. 09 maja 2019 r. o godz 08:00

Wielka Nieszawka, dn. 06 maja 2019 roku
 
Z a w i a d a m i a m,  że w dniu  09 maja 2019 r. o godz. 08:00 w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce odbędzie się posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji. 
  
    
Porządek posiedzenia: 
  
  
1.  Otwarcie posiedzenia. 
2.  Opiniowanie sprawozdania Wójta z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
3.  Zapoznanie się z informacją o stanie mienia gminy i sprawozdaniem finansowym.
    
  
  
Podstawa urlopowania: zgodnie z art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. 
  
  
Przewodnicząca Komisji
Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji
(-) Jadwiga Szczygielska

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (6 maja 2019)
Opublikował: Beata Borzęcka (6 maja 2019, 07:20:48)

Ostatnia zmiana: Beata Borzęcka (7 maja 2019, 11:45:51)
Zmieniono: zmiana godziny

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 84