Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w dn. 23 maja 2019 r. o godz. 17:00

Wielka Nieszawka, dn. 16 maja 2019 r.

Z a w i a d a m i a m,  że w dniu  23 maja 2019 r. o godz. 17:00 w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
 
   
Porządek posiedzenia:
 
 
1.  Otwarcie posiedzenia.
2.  Sprawy dotyczące Gminnego Centrum Kultury i finansowanie zespołów.   
 
 
Podstawa urlopowania: zgodnie z art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
 
 
Przewodnicząca Komisji
Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
                                                                                                        (-) Alina Sobecka

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (16 maja 2019)
Opublikował: Beata Borzęcka (16 maja 2019, 07:13:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 50