Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w dn. 12 czerwca 2019 r. o godz. 10:30

Wielka Nieszawka, dn. 7 czerwca 2019 r.

Z a w i a d a m i a m,  że w dniu  12 czerwca 2019 r. o godz. 10:30 w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.

 
   
Porządek posiedzenia:
 
 
1.  Otwarcie posiedzenia.
2.  Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się przysługującej Gminie Wielka Nieszawka służebności na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Wielkiej Nieszawce oznaczonej nr dz. 125/19.
 
 
Podstawa urlopowania: zgodnie z art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
 
 
Przewodnicząca Komisji
Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
                                                                                                        (-) Alina Sobecka

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (7 czerwca 2019)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (11 czerwca 2019, 14:30:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 48