Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w dn. 8 lipca 2019 r. o godz. 8:00

Wielka Nieszawka, dn. 26 czerwca 2019 roku
 
Z a w i a d a m i a m,  że w dniu  8 lipca 2019 r. o godz. 8:00 w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce odbędzie się posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji. 
  
    
Porządek posiedzenia: 
  
  
1.  Otwarcie posiedzenia. 
2.  Sprawdzenie stanu infrastruktury gminnej w terenie.
    
  
  
Podstawa urlopowania: zgodnie z art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. 
  
  
Przewodnicząca Komisji
Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji
(-) Jadwiga Szczygielska

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (26 czerwca 2019)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (8 lipca 2019, 07:23:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 47