Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Statutowo-Regulaminowej w dn. 29 października 2019 r. o godz. 14:30

                                                                           
                                                                         Wielka Nieszawka,  dn. 25 października 2019 roku
 
                                                                                                                                                  
 
 
          Z a w i a d a m i a m,  że w dniu 29 października 2019 r. o godz. 14:30 w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowo-Regulaminowej.
 
 
Porządek posiedzenia:
 
 
1.  Otwarcie posiedzenia.
2.  Opiniowanie materiałów na sesję.
 
 
 
Podstawa urlopowania: zgodnie z art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
                                                                                                                         
 
                                                                                                                   Przewodnicząca
                                                                                                   Komisji Statutowo-Regulaminowej
                                                                                                       
                                                                                                             (-) Aleksandra Rębacz 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (25 października 2019)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (25 października 2019, 10:06:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 73