Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dn. 6 grudnia 2019 r. o godz. 8:00

Wielka Nieszawka, dn. 03 grudnia 2019 roku 
  
 
 
                                                                                                                
 
 
 
 
             Z a w i a d a m i a m,  że w dniu 6 grudnia 2019 r. o godz. 8:00 w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
 
 
Porządek posiedzenia:
 
1.  Otwarcie posiedzenia.
2.  Opiniowanie projektu budżetu na 2020 r.


 
 
 
 
Podstawa urlopowania: zgodnie z art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
 
 
                                                                                                              Przewodniczący 
                                                                                                          Komisji Rewizyjnej 
  
                                                                                           (-)   Mieczysław Kociucki

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (3 grudnia 2019)
Opublikował: Filip Murawski (4 grudnia 2019, 09:18:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 63