Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w dn. 16 grudnia 2019 r. o godz. 9:00

Wielka Nieszawka, dn. 12 grudnia 2019 roku 
     
 
 
 
 
 
                                                                                         
Z a w i a d a m i a m, że w dniu 16 grudnia 2019 roku o godz. 9:00 w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Małej Nieszawce odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
 
  Porządek posiedzenia:
 
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Opiniowanie materiałów na sesję.
                                                              
 
    
 
    
 
Podstawa urlopowania: zgodnie z art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
 
 
 
                                                                                                                  Przewodnicząca 
                                                                                                       Komisji Zdrowia, Oświaty,  
                                                                                                                Kultury i Sportu 
  
                                                                                                               (-)  Alina Sobecka

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (14 grudnia 2019)
Opublikował: Filip Murawski (14 grudnia 2019, 14:04:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 62