Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w dn. 27 stycznia 2020 r. o godz. 09:30.

Wielka Nieszawka, dn. 23 stycznia 2020 roku 
     
 
 
                                                                                          
 
 
                                                                                         
Z a w i a d a m i a m, że w dniu 27 stycznia 2020 roku o godz. 09:30 w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
 
  Porządek posiedzenia:
 
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Opiniowanie materiałów na sesję.
                                                              
 
    
 
    
 
Podstawa urlopowania: zgodnie z art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
 
 
 
                                                                                                                  Przewodnicząca 
                                                                                                       Komisji Zdrowia, Oświaty,  
                                                                                                                Kultury i Sportu 
  
                                                                                                               (-)  Alina Sobecka

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (23 stycznia 2020)
Opublikował: Filip Murawski (23 stycznia 2020, 07:42:13)

Ostatnia zmiana: Filip Murawski (23 stycznia 2020, 11:16:40)
Zmieniono: zmiana godziny

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 84