2012

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

2012

Uchwała nr XXIV/114/2012

UCHWAŁA NR XXIV/114/2012   Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2012 rok     w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej.     Na podstawie art. 226, 227, 229 i 230  ustawy o [...]

Uchwała nr XXIV/113/2012

UCHWAŁA NR  XXIV/113/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia  14 grudnia 2012 rok     w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2013   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, lit.i, [...]

Uchwała nr XXIV/112/2012

UCHWAŁA NR XXIV/112/2012   Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2012      w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2012.     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, [...]

Uchwała nr XXIV/111/2012

UCHWAŁA NR XXIV/111/2012 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 14 grudnia 2012 r.   w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem [...]

Uchwała nr XXIV/110/2012

Uchwała Nr XXIV/110/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2012 r.     w sprawie: uchylenia uchwały dotyczącej ustalenia kolejności realizacji inwestycji drogowych na terenie gminy na lata [...]

Uchwała nr XXIV/109/2012

Uchwała   Nr XXIV/109/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2012 r.       w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości [...]

Uchwała nr XXIV/108/2012

UCHWAŁA Nr XXIV/108/2012   Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2012 roku   w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli [...]

Uchwała nr XXIV/107/2012

UCHWAŁA Nr XXIV/107/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2012 roku   w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości [...]

Uchwała nr XXIV/106/2012

UCHWAŁA Nr XXIV/106/2012  Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2012 roku   w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o [...]

Uchwała nr XXIII/105/2012

UCHWAŁA Nr XXIII/105/2012   Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2012 roku   w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   Na [...]

Uchwała nr XXII/103/2012

UCHWAŁA Nr XXIII/103/2012Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2012 roku   w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady [...]

Uchwała nr XXIII/102/2012

UCHWAŁA Nr XXIII/102/2012Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Nieszawka. Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września [...]

Uchwała nr XXII/101/2012

UCHWAŁA Nr XXII/101/2012RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 29 października 2012 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 10 oraz art. 12 ust. 4 ustawy [...]

Uchwała nr XXII/100/2012

UCHWAŁA  NR XXII/100/2012         RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 29 października 2012 r.          w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta [...]

Uchwała nr XXII/99/2012

UCHWAŁA NR XXII/99/2012 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 29 października 2012 r. w sprawie: [...]

Uchwała nr XXII/98/2012

UCHWAŁA NR XXII/98/2012 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 29 października 2012 r.   w sprawie okręgów wyborczych   Na podstawie art. 419 § 2 i  3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr [...]

Uchwała nr XXII/97/2012

UCHWAŁA  Nr XXII/97/2012 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA  z dnia 29 października 2012 r.       w sprawie: darowizny nieruchomości [...]

Uchwała nr XXI/96/2012

UCHWAŁA NR XXI/96/2012   Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 września 2012 roku       w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2012.     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 [...]

Uchwała nr XX/95/2012

UCHWAŁA NR XX/95/2012   Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 04 września 2012 roku       w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2012.     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 [...]

Uchwała nr XIX/94/2012

UCHWAŁA NR XIX/94/2012   Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 czerwca 2012 rok       w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2012.     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 [...]

Uchwała nr XIX/93/2012

UCHWAŁA Nr XIX/93/2012 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 27 czerwca 2012 r.     w  sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Wielkiej Nieszawce           [...]

Uchwała nr XIX/92/2012

UCHWAŁA Nr XIX /92 /2012   RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 27 czerwca 2012 roku     zmieniająca uchwałę Rady Gminy Wielka Nieszawka w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka [...]

Uchwała nr XIX/91/2012

UCHWAŁA Nr XIX/91/2012 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 27 czerwca 2012 r.   w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych.   Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [...]

Uchwała Nr XVIII/90/2012

UCHWAŁA Nr XVIII/90/2012   RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 31 maja 2012 r.       w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy za 2011 rok      Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 i art. [...]

Uchwała Nr XVIII/89/2012

UCHWAŁA Nr XVIII/89/2012 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 31 maja 2012 r.               w sprawie:  zatwierdzenia [...]

Uchwała Nr XVIII/88/2012

UCHWAŁA Nr XVIII/88/2012 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 31 maja 2012 r.   w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Mała Nieszawka (dz. nr 593, 595, 596, 137/1, [...]

Uchwała Nr XVIII/87/2012

UCHWAŁA Nr XVIII/87/2012 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 31 maja 2012 r.       w sprawie:  dzierżawy nieruchomości [...]

Uchwała Nr XVIII/86/2012

UCHWAŁA Nr XVIII/86/2012 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 31 maja 2012 r.       w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości [...]

Uchwała Nr XVIII/85/2012

UCHWAŁA Nr XVIII/85/2012 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 31 maja 2012 r.     w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego [...]

Uchwała Nr XVIII/84/2012

UCHWAŁA Nr XVIII/84/2012 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 31 maja 2012 r.   w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Gminnej Biblioteki           [...]

Uchwała nr XVII/83/2012

Uchwała NR XVII/83/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2012 roku       w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2012.     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, [...]

Uchwała nr XVII/82/2012

Uchwała Nr XVII/82/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2012 roku   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu przy ulicy Topolowej w [...]

Uchwała nr XVII/81/2012

Uchwała Nr XVII/81/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2012 roku   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu przy [...]

Uchwała nr XVII/80/2012

Uchwała Nr XVII/80/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2012 roku   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu przy [...]

Uchwała nr XVII/79/2012

Uchwała Nr XVII/79/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2012 roku   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu w rejonie ulicy Zakątek [...]

Uchwała nr XVII/78/2012

Uchwała Nr XVII/78/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2012 roku   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenów pomiędzy ulicami: [...]

Uchwała nr XVII/77/2012

Uchwała Nr XVII/77/2012   Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2012 roku     w sprawie wyrażenia opinii, dotyczącej utworzenia obszaru Natura 2000 „Leniec” na terenie Gminy Wielka [...]

Uchwała nr XVII/76/2012

Uchwała Nr XVII/76/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykoszenie traw na użytkach ekologicznych, znajdujących się w kompetencji Rady Gminy Wielka Nieszawka.    [...]

Uchwała nr XVI/75/2012

Uchwała Nr XVI/75/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 marca 2012 roku     w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Nieszawka w [...]

Uchwała nr XVI/74/2012

Uchwała Nr XVI/74/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 marca 2012 r.       w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości [...]

Uchwała nr XVI/73/2012

Uchwała Nr XVI/73/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 marca 2012 r.       w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości [...]

Uchwała nr XVI/72/2012

Uchwała Nr XVI/72/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 marca 2012 r.       w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości [...]

Uchwała nr XVI/71/2012

Uchwała Nr XVI/71/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 marca 2012 r.       w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości [...]

Uchwała nr XVI/70/2012

Uchwała Nr XVI/70/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 marca 2012 r.       w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości [...]

Uchwała nr XVI/69/2012

Uchwała Nr XVI/69/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie: ustalenia opłaty za wodę i opłaty za odprowadzanie ścieków. Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała nr XVI/68/2012

Uchwała Nr XVI/68/2012   Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 marca 2012 roku         w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2012.     Na podstawie art. 18 ust. 2 [...]

Uchwała nr XVI/67/2012

Uchwała nr XVI/67/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 marca 2012 roku       w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 [...]

Uchwała nr XV/66/2012

Uchwała Nr XV/66/2012Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 01 marca 2012 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca [...]

Uchwała nr XIV/65/2012

Uchwała Nr XIV/65/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie kierunków działań Wójta związanych z powołaniem na terenie gminy Olęderskiego Parku Etnograficznego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 [...]

Uchwała nr XIV/64/2012

Uchwała  Nr XIV/63/2012Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 stycznia 2012 r.    w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 [...]

Uchwała nr XIV/63/2012

Uchwała  Nr XIV/63/2012Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 stycznia 2012 r.   w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca [...]

Uchwała nr XIV/62/2012

UCHWAŁA Nr XIV/62/2012Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.          Na podstawie art.10 ust.3 [...]

Uchwała nr XIV/61/2012

UCHWAŁA Nr XIV/61/2012Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.          Na [...]

metryczka