Stanowiska Rady Gminy

Stanowiska Rady Gminy

Stanowisko nr 1/V/ 200Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie podatku od posiadania psów.

  S t a n o w i s k o nr 15/2006 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 11 grudnia 2006r.   w sprawie : podatku od posiadania psów. Rada Gminy Wielka Nieszawka p o s t a n a w i a : 1.  Nie ustalać wysokości stawek podatku od [...]

Stanowisko nr 2/V/2006 Rady Gminy Wielka Nieszawka w sprawie podatku leśnego.

  S t a n o w i s k o nr 14/2006 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 11 grudnia 2006r.   w sprawie : podatku leśnego. Rada Gminy Wielka Nieszawka  p o s t a n a w i a : Nie korzystać z uprawnienia do dokonania obniżenia [...]

Stanowisko Nr 13 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia opłaty za wodę i opłaty za odprowadzanie ścieków.

    S t a n o w i s k o nr 13/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie : ustalenia opłaty za wodę i opłaty za odprowadzanie ścieków   Rada Gminy Wielka Nieszawka p o s t a n a w i a : 1. Nie [...]

Stanowisko nr 12 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów.

  S t a n o w i s k o  Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie : podatku od posiadania psów.   Rada Gminy Wielka Nieszawka  p o s t a n a w i a : 1. Nie podejmować uchwały w sprawie stawek [...]

Stanowisko Nr 11 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie podatku leśnego.

  S t a n o w i s k o  Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie : podatku leśnego. Rada Gminy Wielka Nieszawka p o s t a n a w i a : 1. Nie korzystać z uprawnienia do dokonania obniżenia kwoty stanowiącej [...]

Stanowisko nr 10 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 listopada 2005 roku dotyczące uczczenia pamięci Honorowego Obywatela Gminy Wielka Nieszawka - Jana Pawła II.

  STANOWISKO Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 listopada 2005 roku. dotyczące uczczenia pamięci Honorowego Obywatela Gminy Wielka [...]

Stanowisko nr 8 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 21 grudnia 2004 roku dotyczące rozpatrzenia skargi złożonej przez p. Violettę Górską.

Stanowisko Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 21 grudnia 2004 roku dotyczące rozpatrzenia skargi złożonej przez p. Violettę Górską. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 30 listopada br., złożonej przez p. Violettę Górską, dotyczącą [...]

Stanowisko Nr 7 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie zamiaru zmiany granic Gminy.

  S t a n o w i s k o Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2004 roku   w sprawie zamiaru zmiany granic Gminy.   1. Rada Gminy Wielka Nieszawka jest zdecydowanie przeciwna ujawnionym zamiarom zmiany granic naszej [...]

Stanowisko Nr 6/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie podatku od posiadania psów.

S t a n o w i s k o Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2004r.   w sprawie : podatku od posiadania psów   Rada Gminy Wielka Nieszawka   p o s t a n a w i a : 1.  Nie podejmować uchwały w sprawie stawek [...]

Stanowisko Nr 5/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie podatku leśnego.

  S t a n o w i s k o Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2004r.   w sprawie : podatku leśnego. Rada Gminy Wielka Nieszawka   p o s t a n a w i a : 1.  Nie korzystać z uprawnienia do dokonania obniżenia [...]

Stanowisko Nr 4/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie włączenia niektórych terenów gminy do Sieci Natura 2000.

  Rada Gminy Wielka Nieszawka negatywnie opiniuje zamiar włączenia, położonych na terenie naszej Gminy, obszarów oznaczonych jako: 1) Dybowska Dolina Wisły – PLH 040011 2) Nieszawska Dolina Wisły – PLH 040012 3) Dolina [...]

Stanowisko Nr 3/03 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 8 grudnia 2003 roku.

  Rada Gminy Wielka Nieszawka p o s t a n a w i a : Nie ustalać wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2004r. W świetle postanowień pkt 1 stanowiska podatek od posiadania psów w 2004r. będzie wynosił 35 zł rocznie [...]

Stanowisko Nr 2/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie podatku leśnego.

  Rada Gminy Wielka Nieszawka p o s t a n a w i a : Nie korzystać z uprawnienia do dokonania obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS, przyjmowanej jako podstawa [...]

Stanowisko Nr 1/02 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12 grudnia 2002 roku.

  Rada Gminy Wielka Nieszawka p o s t a n a w i a : 1.  Nie korzystać z uprawnienia do dokonania obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS, przyjmowanejjako podstawa [...]

metryczka