Stanowisko Nr 11 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie podatku leśnego.

 

S t a n o w i s k o  Rady Gminy Wielka Nieszawka

z dnia 30 listopada 2005r.

w sprawie : podatku leśnego.

Rada Gminy Wielka Nieszawka p o s t a n a w i a :

1. Nie korzystać z uprawnienia do dokonania obniżenia kwoty stanowiącej średną cenę sprzedaży drewna, ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego za rok 2006

2. W świetle postanowień pkt 1 stanowiska podstawą obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Wielka Nieszawka w 2006r. będzie kwota 131,35zł/m3 wskazana w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 pażdziernika 2005r. / M.P. nr 62 , poz. 868 /. Podatek leśny od 1 ha za rok 2006 będzie wynosił 28,897zł. Dla lasów ochronnych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                      /-/ Bronisław Krywiomek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (30 listopada 2005)
Opublikował: Maria Ruminska (12 grudnia 2005, 12:56:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1491