Stanowisko Nr 13 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia opłaty za wodę i opłaty za odprowadzanie ścieków.

 

 

S t a n o w i s k o nr 13/06

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 lutego 2006 roku

w sprawie : ustalenia opłaty za wodę i opłaty za odprowadzanie ścieków

 

Rada Gminy Wielka Nieszawka p o s t a n a w i a :

1. Nie podejmować uchwały w sprawie opłaty za wodę i opłaty za odprowadzanie ścieków na 2006 r.

2. W świetle postanowień pkt 1 stanowiska

  • opłata za wodę pobieraną z wodociągu gminnego w 2006 r. wynosić  będzie : 1,45 zł ( w tym podatek VAT),

 

  • opłata za ścieki wprowadzane z nieruchomości do gminnych kolektorów ściekowych wynosić będzie : 1,83 zł ( w tym podatek VAT),

 

  • opłata za ścieki dostarczone do gminnej oczyszczalni ścieków przez podmioty posiadające pozwolenie wynosić będzie 2,50 zł ( z podatkiem VAT) zgodnie z treścią uchwały nrXXIV/125/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z 21 marca 2005 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

 

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (24 lutego 2006)
Opublikował: Maria Ruminska (3 marca 2006, 08:26:37)

Ostatnia zmiana: Maria Ruminska (3 marca 2006, 08:34:29)
Zmieniono: dodanie nr stanowiska

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1802