rok 2013

rok 2013

Stanowisko w sprawie podatku leśnego

S t a n o w i s k o Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 listopada 2013 r.     w sprawie : podatku leśnego.       Rada Gminy Wielka Nieszawka  p o s t a n a w i a :   1. Nie [...]

Stanowisko w sprawie ustalenia kolejności budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy na lata 2014-2015

StanowiskoRady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ustalenia kolejności budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy na lata 2014-2015. Na podstawie § 33 Regulaminu Rady Gminy Wielka Nieszawka, [...]

Stanowisko w sprawie ustalenia kolejności realizacji inwestycji drogowych na terenie gminy na lata 2014-2015

StanowiskoRady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ustalenia kolejności realizacji inwestycji drogowych na terenie gminy na lata 2014-2015. Na podstawie § 33 Regulaminu Rady Gminy Wielka Nieszawka, [...]

metryczka