RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

       Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

1. Administratorem  danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wielkiej Nieszawce.
Kontakt:   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 14,       
                 87-165 Cierpice
 adres e-mail: kierownik. gops@wielkanieszawka.pl      tel.:  56 622 08 28
2. Do kontaktów w sprawie ochrony  danych osobowych został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres: idogops@wielkanieszawka.pl
3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
5.  Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami GOPS Wielka Nieszawka,
c) w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 5 odbiorcami danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie  umów podpisanych z Administratorem.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 5, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:
a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania  danych osobowych (w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne),
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych,
f)  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
9. W przypadku gdy przetwarzanie  odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, przysługuje jej prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
10.  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, osoba której dane dotyczą ma  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Klauzula obowiązuje od 25 maja 2018 roku.
                                                                                                         Administrator

Wytworzył: Beata Szczupłowska (4 czerwca 2018)
Opublikował: Magdalena Żbikowska (4 czerwca 2018, 10:21:49)
Podmiot udostępniający: pomoc społeczna

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 24

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij