NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. INWESTYCJI w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce

Wielka Nieszawka, 30.06.2014 r.

S.2110.1.2014

Wójt Gminy Wielka Nieszawka


OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

ds. INWESTYCJI

w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce

(pełen etat)

 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie wyższe – preferowane wyższe techniczne,

 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

 4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego ani umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 6. nieposzlakowana opinia,

 7. znajomość przepisów prawa dotyczących administracji publicznej, ustawy prawo budowlane, ustawy prawo zamówień publicznych,

 8. umiejętność obsługi komputera w szczególności aplikacji biurowych MS Office, poczty elektronicznej, internetu. 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje w szczególności:

 1. przygotowanie, prowadzenie i rozliczanie inwestycji i remontów gminnych,

 2. przygotowywanie projektów wieloletnich planów inwestycyjnych,

 3. współdziałanie na rzecz pozyskiwania i rozliczania ze źródeł zewnętrznych środków finansowych na realizację inwestycji i remontów,

 4. prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych na roboty, usługi i dostawy w sprawach inwestycji i remontów,

 5. koordynacja zamierzeń inwestycyjnych gminy i innych inwestorów w zakresie wykorzystania urządzeń infrastruktury technicznej,

 6. współdziałanie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w zakresie określonym przepisami prawa,

 7. prowadzenie spraw związanych z zajęciem pasa drogowego4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys (CV) ze szczególnym uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,

 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie,

 4. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby postępowania konkursowego,

 5. oświadczenie kandydata o niekaralności,

 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,

 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 8. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku

 9. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


5. Oznakowanie ofert.

Wymagane dokumenty w zamkniętych kopertach, opatrzone napisem –

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. inwestycji”  należy składać w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym osobiście - w sekretariacie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice lub przesłać pocztą na powyższy adres.


6. W maju 2014 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6 %.


7. Nabór pracownika zostanie rozstrzygnięty poprzez przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej lub tylko rozmowy kwalifikacyjnej (w przypadku małej liczby ofert).


8. Termin składania ofert.

Termin składania ofert upływa dnia 14.07. 2014 r. o godz. 1500 .

Aplikacje złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej. Nie zwracamy złożonych dokumentów.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy (www.bip.wielkanieszawka.lo.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.


Oświadczenie do konkursu (28kB) wordWójt gminy

(-) Kazimierz Kaczmarek


Wytworzył: Wójt Gminy (30 czerwca 2014)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (30 czerwca 2014, 13:48:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 852

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij