Uchwała Nr XVIII/74/2008

 

Uchwała Nr XVIII/74/2008

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14marca 2008 roku

 

w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (wsie: Mała Nieszawka, Wielka Nieszawka, Cierpice).

         Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717, z 2004 r. nr 6 poz. 141, nr 141 poz. 1492, z 2005 r. nr 113 poz. 954, nr 130 poz. 1087, z 2006 r. nr 45 poz. 319, nr 225 poz. 1635, z 2007 r. nr 127 poz. 880), w związku z art. 17 pkt 6 w/w ustawy Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala, co następuje:

§ 1. W §1 uchwały nr VIII/42/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (wsie: Mała Nieszawka, Wielka Nieszawka, Cierpice), zmienionej uchwałą nr XVI/91/04 – po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

“4. Dopuszcza się oddzielne prowadzenie procedury i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w §1 ust. 1 - dla części obszaru, o którym mowa w §1 ust. 3 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XVIII/74/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia              14 marca 2008 roku

Procedura sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewiduje konieczność opiniowania projektu planu przez:

  • Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną,

  • wójtów gmin lub prezydentów miast graniczących z obszarem objętym planem, w tym przypadku z Prezydentem Miasta Torunia.

Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna uzależniła pozytywne zaopiniowanie planu od wspólnego z Toruniem rozwiązania skrzyżowania i przebiegu projektowanej drogi zbiorczej z ulicą Toruńska na obszarze gminy Wielka Nieszawka i ulicą Toruńską na obszarze Torunia. Ponieważ kilkakrotne spotkania z przedstawicielami Torunia nie doprowadziły do wypracowania wspólnego stanowiska, zachodzi konieczność podzielenia obszaru objętego niniejszym planem na dwie części:

  1. obszar gruntów rolnych “na zachód” od projektowanej drogi zbiorczej, przewidzianej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka

  2. tereny “na wschód” od projektowanej drogi zbiorczej, łącznie z tą drogą.

Pozwoli to na prowadzenie dalszej procedury planistycznej oddzielnie dla każdej z w/w części, wcześniejsze uchwalenie i wejście w życie planu miejscowego dla części pierwszej, nie graniczącej z Toruniem.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek


Wytworzył: Rada Gminy (14 marca 2008)
Opublikował: Maria Ruminska (18 marca 2008, 12:08:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1359

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij