oświadczenia_koniec kadencji 2010_2014

oświadczenia_koniec kadencji 2010_2014

Oświadczenie majątkowe radnej Pani Jolanty Sobiech

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Mała Nieszawka, dnia 21.09.2014 r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli poszczególne [...]

Oświadczenie majątkowe radnej Pani Agnieszki Bajdak

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego [...]

Oświadczenie majątkowe radnego Pana Franciszka Wójcika

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Mała Nieszawka, dnia  20.04.2014 r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli [...]

Oświadczenie majątkowe radnej Pani Haliny Dąbrowskiej

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Cierpice, dnia 19.09.2014r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli poszczególne [...]

Oświadczenie majątkowe radnej Pani Renaty Bukowskiej

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Mała Nieszawka, dnia 19.09.2014 r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli [...]

Oświadczenie majątkowe radnego Pana Bogdana Falkowskiego

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Wielka Nieszawka, dnia 18.09.2014 r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. [...]

Oświadczenie majątkowe radnej Pani Brygidy Czapiewskiej

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Mała Nieszawka, dnia 12.09.2014 r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. [...]

metryczka