2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zawiadomienie o V sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka w dn. 27 lutego 2015 r. o godz. 14:00

Wielka Nieszawka, dn. 19 lutego 2015 r.

 
                                             OGŁOSZENIE

Zapraszam na V sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 27 lutego 2015 roku (piątek) o godzinie 14:00 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.
 

Proponowany porządek obrad:
 
1.     Otwarcie posiedzenia:
a) stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad.
2.      Przyjęcie protokołu z IV sesji, która odbyła się w dniu 30 stycznia 2015 roku.
3.      Sprawozdania:
a)      z działalności kulturalnej za rok 2014,
b)      z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce za rok 2014.
4.      Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2014 rok.
5.      Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a)      utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
b)      ustalania wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
c)      wyrażenia zgody na udzielenie dotacji niepublicznemu przedszkolu zapewniającemu dzieciom 4-letnim realizację prawa do wychowania przedszkolnego,
d)      zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2015 rok,
e)      wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Małej Nieszawce (dz. nr 137/1).
6.      Stanowisko w sprawie ustalenia zakresu realizacji inwestycji drogowych na terenie gminy w roku 2015.
7.      Stanowisko w sprawie ustalenia zakresu budowy oświetlenia ulicznego ma terenie gminy w roku 2015.

Przerwa
 
8.      Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.
9.      Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
10.  Interpelacje i wolne wnioski.
11.  Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (19 lutego 2015)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (20 lutego 2015, 13:59:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 210