rok 2015

rok 2015

Stanowisko w sprawie ustalenia zakresu inwestycji oświetlenia drogowego na terenie gminy na lata 2016-2018

StanowiskoRady Gminy Wielka Nieszawkaz dnia 15 grudnia 2015 r.w sprawie ustalenia zakresu inwestycji oświetlenia drogowego na terenie gminy na lata 2016÷2018 Na podstawie § 33 Regulaminu Rady Gminy Wielka Nieszawka, [...]

Stanowisko Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zakresu inwestycji drogowych na ternie gminy na lata 2016-2018

StanowiskoRady Gminy Wielka Nieszawkaz dnia 15 grudnia 2015 r.w sprawie ustalenia zakresu inwestycji drogowych na terenie gminy na lata 2016÷2018 Na podstawie § 33 Regulaminu Rady Gminy Wielka Nieszawka, stanowiącego załącznik nr 5 [...]

Stanowisko Rady Gminy Wielka Nieszawka w sprawie podatku leśnego

S t a n o w i s k oRady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2015r.w sprawie: podatku leśnego.Rada Gminy Wielka Nieszawka p o s t a n a w i a: Nie korzystać z uprawnienia do dokonania obniżenia kwoty stanowiącej średnią [...]

Stanowisko w sprawie ustalenia zakresu budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy w roku 2015

StanowiskoRady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zakresu budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy w roku 2015 Na podstawie §33 Regulaminu Rady Gminy Wielka Nieszawka, [...]

Stanowisko w sprawie stalenia zakresu realizacji inwestycji drogowych na terenie gminy w roku 2015

StanowiskoRady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zakresu realizacji inwestycji drogowych na terenie gminy w roku 2015 Na podstawie §33 Regulaminu Rady Gminy Wielka Nieszawka, [...]

-

- [...]

metryczka