Majątek gminy

Majątek gminy

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZN. 31.12.2014 ROKU

OGÓŁEM WARTOŚĆ MIENIA GMINY - 106.207.925,00 zł 1. BUDYNKI I BUDOWLE - wartość 57.236.388,00 zł (obiekty Urzędu oraz garaż z placem manewrowym;  budynek Ośrodka Kultury z kontenerami, boiskiem sportowym "Orlik" i parkingiem; [...]

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZ.31.12.2013 ROKU

OGÓŁEM WARTOŚĆ MIENIA GMINY - 96.369.609,00 zł 1. BUDYNKI I BUDOWLE - wartość 49.326.321,00 zł (obiekty Urzędu oraz garaż z placem manewrowym;  budynek Ośrodka Kultury z boiskiem sportowym "Orlik" i parkingiem; cmentarz [...]

Majątek gminy.

MAJĄTEK GMINY - wartość 77.187.181,00 zł 1. BUDYNKI I BUDOWLE - wartość 59.637.982,00 zł (obiekty Urzędu oraz garaż z placem manewrowym;  budynek Ośrodka Kultury z kontenerami, boiskiem sportowym "Orlik" i parkingiem; cmentarz [...]

metryczka