INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZ.31.12.2013 ROKU

OGÓŁEM WARTOŚĆ MIENIA GMINY - 96.369.609,00 zł

1. BUDYNKI I BUDOWLE - wartość 49.326.321,00 zł

(obiekty Urzędu oraz garaż z placem manewrowym;  budynek Ośrodka Kultury z boiskiem sportowym "Orlik" i parkingiem; cmentarz wojenny z budynkiem gospodarczym; wiaty przystankowe z zatokami; drogi asfaltowe z chodnikami oraz mostki i ścieżki rowerowe; place zabaw; oczyszczalnia ścieków; sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami; sieć wodociągowa wraz z przyłączami; oświetlenie ulic).

2. ŚRODKI TRANSPORTU - wartość 723.743,00 zł (samochód osobowy z przyczepką; autobus szkolny AUTOSAN; ciągniki rolnicze z osprzętem; przyczepy; samochód LUBLIN; samochód RENAULT).

3. MASZYNY, URZĄDZENIA TECHNICZNE - wartość 643.574,00 zł (kosiarki, urządzenie wysokociśnieniowe; przecinarka, piaskarka, pług, dmuchawa do śniegu, zamiatarka; wóz asenizacyjny,  pompa do wody; aparat tłoczny, agregat, miernik inst. elektrycznej, trójnóg; komputery, drukarki, kserokopiarki, fax, zestaw konferencyjny; alarm i kotły co; rozsiewacz, pług odśnieżny, koparko-ładowarka).

4. GRUNTY - wartość 7.345.386,00 zł (użytkowanie wieczyste, grunty: budowlane, pod drogami, rolne w tym: wydzierżawione pod muzeum).

5. ŚRODKI TRWAŁE W ZARZĄDZENIE - wartość 7.604.453,00 zł
(budynki szkolne w Cierpicach wraz z obiektami towarzyszącymi: sale, boiska, parking; urządzenia tech. w szkołach w Cierpicach (kotły, ogrodzenia); budynki szkolne w Małej Nieszawce, w tym sala gimnastyczna; urządzenia tech. w szkole w Małej Nieszawce (kotły, ogrodzenia).

6. ŚRODKI TRWAŁE POZA SIEDZIBĄ JEDNOSTKI - wartość 30.726.132,00 zł
(CSIR: urządzenia techniczne, budynki i budowle).

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (15 lutego 2016)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (16 lutego 2016, 09:27:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 182