OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. ochrony środowiska i rolnictwa_nr 1_2015


Wielka Nieszawka, 24 .03.2015 r.

S.2110.1.2015

Wójt Gminy Wielka Nieszawka
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
ds. OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce
 
1.     Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:
a)     obywatelstwo polskie,
b)    wykształcenie wyższe
c)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
d)    niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f)     nieposzlakowana opinia,
g)    znajomość przepisów prawa dotyczących administracji publicznej, w szczególności w zakresie: K.P.A, instrukcja kancelaryjna, finanse publiczne, a także przepisów prawnych związanych z ochroną środowiska i rolnictwem,
h)    zdyscyplinowanie i pracowitość,
i)      umiejętność obsługi komputera w szczególności aplikacji biurowych MS Office, poczty elektronicznej, internetu.
 
2.     Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
a)     ukończone formy doskonalenia zawodowego z zakresu ochrony środowiska i rolnictwa,
b)    doświadczenie w pracy w zakresie związanym z zakresu ochrony środowiska i rolnictwa,
c)     łatwość komunikowania się i przekazywania informacji,
d)    obowiązkowość i odpowiedzialność za wykonywaną pracę,
e)     mile widziana znajomość języka angielskiego.
 
3.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje w szczególności:
a)       prowadzenie postępowań w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych, decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości i naliczanie opłat,
b)       kontrola przestrzegania realizacji uchwały Rady Gminy Wielka Nieszawka w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie  gminy,
c)       prowadzenie postępowań w przedmiocie wydania decyzji  zezwalających podmiotom na usuwanie, wykorzystywanie i  unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
d)       przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń w zakresie powierzonych obowiązków,
e)       przygotowywanie danych niezbędnych do opracowania planów finansowych – wydatków i dochodów budżetu gminy w zakresie prowadzonych spraw,
f)        przygotowywanie sprawozdań, danych oraz ogłaszanie informacji publicznych na internetowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie objętym powierzonymi zadaniami,
 
4.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, jednozmianowa, praca biurowa, wyjazdy na teren Gminy (wizje lokalne), wyjazdy służbowe, krajowe.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek parterowy, podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 
5. Wymagane dokumenty:
a)     list motywacyjny,
b)    życiorys (CV) ze szczególnym uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
c)     kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie,
d)    oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby postępowania konkursowego,
j)      oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e)     oświadczenie kandydata o  korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,
f)     oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
g)    oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku
h)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
6. Oznakowanie ofert.
Wymagane dokumenty w zamkniętych kopertach, opatrzone napisem –
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa”  należy składać w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym osobiście -  w sekretariacie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce  ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice lub przesłać pocztą na powyższy adres.
 
7. W lutym 2015 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6 %.
 
8. Nabór pracownika zostanie rozstrzygnięty poprzez przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej lub tylko rozmowy kwalifikacyjnej (w przypadku małej liczby ofert).
 
9. Termin składania ofert.

Termin składania ofert upływa dnia 7 kwietnia 2015 r. o godz. 12:00 .
Aplikacje złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej. Nie zwracamy złożonych dokumentów.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy (www.bip.wielkanieszawka.lo.pl)  oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.
 
oświadczenia do konkursu_POBIERZ >>> (29kB) word

Zastępca Wójta gminy
(-) Jacek Mularz


Wytworzył: wójt (24 marca 2015)
Opublikował: Jacek Mularz (24 marca 2015, 13:14:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1048

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij