oświadczenia złożone w trakcie roku 2015

oświadczenia złożone w trakcie roku 2015

Oświadczenie majątkowe Prezesa Centrum Sportu i Rekreacji "Olender" Pana Mateusza Kurzawskiego

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE osoby zarządzającej Wielka Nieszawka, dnia 30.11.2015 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z [...]

Oświadczenie majątkowe Pana Jacka Mularza złożone w związku z odwołaniem z funkcji zastępcy wójta

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE zastępcy wójta Górsk, dnia 02.06.2015 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli [...]

Oświadczenie majątkowe Pana Jacka Mularza złożone w związku z objęciem funkcji zastępcy wójta

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Sekretarza Gminy Górsk, dnia 02.01.2015 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli [...]

metryczka