2016

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

2016

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania p.n.: „Budowa magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka”

Wielka Nieszawka 18.12.2016 r. RPI.6733.4.2016     ZAWIADOMIENIE   o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Na [...]

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 listopada 2016 r.

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie odwołania od decyzji Starosty Toruńskiego nr ABA.6740.8.26.2016.LK z dnia 4 sierpnia 2016 r. , o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie [...]

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wielka Nieszawka za rok 2014 roku

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wielka Nieszawka za rok 2014 roku [...]

OBWIESZCZENIE STAROSTY TORUŃSKIEGO z dnia 04 sierpnia 2016r. o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE STAROSTY TORUŃSKIEGO z dnia 04 sierpnia 2016r. o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej [...]

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wielka Nieszawka w 2015 roku

Gmina Wielka Nieszawka Wielka Nieszawka ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, tel. 56 678 12 12, 56 678 10 93  wielkanieszawka.pl Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wielka Nieszawka w 2015 [...]

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CIERPICACH

WÓJT GMINY WIELKA NIESZAWKA ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach, ul. Szkolna 9, 87-165 [...]

OGŁOSZENIE WÓJTA O WYBORZE OFERTY NA REALIZACJĘ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA DZIECI W WIEKU 4 I 5 LAT W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

OGŁOSZENIE   o wyborze oferty na realizację zadania publicznego   W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na powierzenie przedszkolu niepublicznemu realizacji zadania publicznego pn. „Zapewnienie dzieciom w [...]

OBWIESZCZENIE STAROSTY TORUŃSKIEGO z dnia 04 kwietnia 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE STAROSTY TORUŃSKIEGO z dnia 04 kwietnia 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej [...]

BUDŻET PARTYCYPACYJNY NA 2017 ROK

Rada Gminy Wielka Nieszawka przyjęła uchwałę w sprawie budżetu partycypacyjnego na 2017 rok. Idea budżetu partycypacyjnego zakłada bezpośredni udział mieszkańców w tworzeniu budżetu gminy, poprzez decydowanie w drodze konsultacji [...]

OGŁOSZENIE WÓJTA O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 DLA DZIECI W WIEKU 4 I 5 LAT

OGŁOSZENIE   Wójt Gminy Wielka Nieszawka ogłasza otwarty konkurs ofert, na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego, którego celem jest „Zapewnienie dzieciom w wieku 4 i 5 lat, zamieszkałym na terenie [...]

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY WIELKA NIESZAWKA

Gmina Wielka Nieszawka opracowuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Jest to dokument określający kierunki działań Gminy w zakresie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.Plan Gospodarki Niskoemisyjnej obejmuje m. in. inwentaryzację [...]

Nieodpłatna pomoc prawna

Dnia 5 sierpnia 2015 roku Sejm RP uchwalił ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1255), której celem jest zapewnienie obywatelom równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie [...]

metryczka