2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

BUDŻET PARTYCYPACYJNY NA 2017 ROK

Rada Gminy Wielka Nieszawka przyjęła uchwałę w sprawie budżetu partycypacyjnego na 2017 rok.
Idea budżetu partycypacyjnego zakłada bezpośredni udział mieszkańców w tworzeniu budżetu gminy, poprzez decydowanie w drodze konsultacji społecznych, o tym na co będą wydane publiczne pieniądze. W ręce mieszkańców oddaje się możliwość decydowania o części wydatków budżetowych. Budżet partycypacyjny w Gminie Wielka Nieszawka daje możliwość aktywnego uczestniczenia w konstruowaniu budżetu gminy oraz realizacji zadań, należących do kompetencji gminy, które z punktu widzenia mieszkańców są najważniejsze dla wspólnoty samorządowej, jaką jest gmina Wielka Nieszawka. Zasady zgłaszania, oceniania i wyboru projektów określa uchwała Rady Gminy Wielka Nieszawka na dany rok. Wysokość środków jakie gmina Wielka Nieszawka zamierza przeznaczyć na realizację budżetu partycypacyjnego określane są W budżecie gminy. Zakres zadań zgłoszonych do realizacji zadań może dotyczyć wszystkich spraw, które mieszczą się w kompetencjach gminy. W konsultacjach, zgłaszaniu zadań jaki i w głosowaniu, mogą brać udział mieszkańcy gminy Wielka Nieszawka, którzy ukończyli 16 lat.


Uchwała nr XV/76/2016 Rady Gminy Wielka Nieszawka w sprawie budżetu partycypacyjnego w Gminie Wielka Nieszawka na rok 2017:
Uchwała

Zarządzenie nr 11/2016 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dn. 30 marca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu dla budżetu partycypacyjnego w roku 2017:
Zarządzenie

Zarządzenie nr 12/2016 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dn. 30 marca 2016 r.  w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia weryfikacji merytorycznej propozycji zadań oraz ustalenia wyników głosowania mieszkańców do budżetu partycypacyjnego na rok 2017:
Zarządzenie

Informacja Wójta Gminy o wysokości środków na realizację zadań służących mieszkańcom poszczególnych sołectw i zadań służących mieszkańcom całej gminy:
Informacja


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (30 marca 2016)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (31 marca 2016, 13:38:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 275