Realizacja inwestycji

Realizacja inwestycji

INWESTYCJE GMINNE ZREALIZOWANE W 2014 ROKU

INWESTYCJE W 2014 ROKU W budżecie gminy na rok 2014 r. (po zmianach) ma realizację zadań i zakupów inwestycyjnych przeznaczono kwotę 8.556.046 zł: Wykup gruntów – 74.702,00 zł(w związku z regulacją stanu prawnego [...]

INWESTYCJE GMINNE W ZREALIZOWANE W 2013 ROKU

INWESTYCJE W 2013 ROKU W budżecie gminy na rok 2013 r. (po zmianach) ma realizację zadań i zakupów inwestycyjnych przeznaczono kwotę 5.133.395 zł: Wykup gruntów – 127.484,00 zł(w związku z regulacją stanu prawnego [...]

realizacja projektu pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Wielka Nieszawka" współfinansowanego ze środkówUnii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY WIELKA NIESZAWKA Celem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów i przeciwdziałanie marginalizacji [...]

metryczka