INWESTYCJE GMINNE W ZREALIZOWANE W 2013 ROKU

INWESTYCJE W 2013 ROKU

W budżecie gminy na rok 2013 r. (po zmianach) ma realizację zadań i zakupów inwestycyjnych przeznaczono kwotę 5.133.395 zł:

 1. Wykup gruntów – 127.484,00 zł
  (w związku z regulacją stanu prawnego dróg)

 2. Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – 1.240.198,00 zł
  (wybudowano 1.379 m sieci wodociągowej i 1.014 m sieci kanalizacyjnej)

 3. Oświetlenie uliczne – 264.937,00 zł
  (wykonano oświetlenie ulic: Szafirowa i Pogodna w Wielkiej Nieszawce, Sportowa i Miodowa w Małej Nieszawce, Zakole i Dybowska w Cierpicach, Ciechocińska w Brzozie)

 4. Inwestycje drogowe – drogi gminne – 2.088.405,00 zł
  (przebudowano ulice: Ciechocińską w Brzozie, Parkową, Cichą, Dobrą, Przy Lesie w Cierpicach, Przyjazną, Bliską, Miłą, Malinową, Działkową, Zapole w Małej Nieszawce, Lipową. Złotą, Chabrową w Wielkiej Nieszawce, sfinansowano prace przygotowawcze związane z budową wiaduktu kolejowego w Cierpicach)

 5. Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce – 1.118.561,00 zł
  (dokonano ostatecznego rozliczenia z podwykonawcami, po usunięciu usterek zapisanych w protokole odbioru końcowego)

 6. Zakupy inwestycyjne – 193.933,00 zł
  (samochód Renault, komputer-serwer, kosiarka ciągnikowa, kopiarka, dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji)

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (15 lutego 2016)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (16 lutego 2016, 10:40:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 266