2016

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

2016

Uchwała nr XXI/116/2016

UCHWAŁA Nr XXI/116/2016 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 14 września 2016 roku     w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wielka Nieszawka”.     Na podstawie art. 18 ust. [...]

Uchwała nr XVIII/95/2016

UCHWAŁA Nr XVIII/95/2016 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2016 r.     w sprawie: ustalenia opłaty za wodę i opłaty za odprowadzanie ścieków   Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca [...]

metryczka