oświadczenia za rok 2015

oświadczenia za rok 2015

Oświadczenie majątkowe Prezes Zarządu CSiR "Olender" w Wielkiej Nieszawce Pani Edyty Dondalskiej

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną Toruń, dnia 30.05.2016 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego [...]

Oświadczenie majątkowe Prezesa Zarządu CSiR Olender w Wielkiej Nieszawce Pana Mateusza Kurzawskiego

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE osoby zarządzającej Wielka Nieszawka, dnia 02.05.2016 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z [...]

Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia Pana Jerzego Bednarka

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce Toruń, dnia 29.04.2016 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i [...]

Oświadczenie majątkowe Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce Pani Magdaleny Żbikowskiej

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wielka Nieszawka, 29.04.2016r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia [...]

Oświadczenie majątkowe Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cierpicach Pani Bogdany Drychty

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cierpicach Toruń, dnia 28.04.2016 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z [...]

Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Pana Jacka Mularza

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Sekretarza Gminy Górsk, dnia 25.04.2016 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli [...]

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Pana Kazimierza Kaczmarka

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Wójta Gminy Wielka Nieszawka, dnia 22.04.2016 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. [...]

Oświadczenie majątkowe Dyrektor Gimnazjum w Cierpicach Pani Doroty Masłowskiej

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE kierownika jednostki organizacyjnej gminy Toruń, dnia 20.04.2016 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z [...]

Oświadczenie Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce Pani Marii Miłoszewicz

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE kierownika gminnej jednostki organizacyjnej gminy Mała Nieszawka 20.04.2016 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego [...]

Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Pani Mirosławy Mierzwińskiej

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Skarbnik Gminy Wielka Nieszawka, dnia 20.04.2016 r. (miejscowość) Uwaga: 1.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. [...]

Oświadczenie Dyrektor Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce Pani Bronisławy Masłowskiej

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Dyrektora Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce Mała Nieszawka, dnia 14 kwietnia 2016 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego [...]

metryczka