Tereny inwestycyjne w gminie Wielka Nieszawka

SOŁECTWO BRZOZA

Działka oznaczona numerem geodezyjnym: 282/5
Położenie: Brzoza, Gmina Wielka Nieszawka
teren przyległy do obwodnicy miasta Torunia
Powierzchnia: 7,7114 ha
Właściciel: Gmina Wielka Nieszawka
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Teren nieobjęty planem zagospodarowania przestrzennego gminy
Uzbrojenie terenu:
Brak infrastruktury technicznej
Teren niezabudowany, częściowo zalesiony
Brak dojazdu

SOŁECTWO CIERPICE

Działki oznaczone numerem geodezyjnym: 64/1, 64/2, 65/4 i część 65/5
Położenie: Cierpice, Gmina Wielka Nieszawka
teren położony w odległości 15 km od miasta Torunia
5 km od siedziby Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia, 150 m od linii kolejowej
Powierzchnia ogólna: 17000 m 2
Właściciel: Gmina Wielka Nieszawka
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
funkcja podstawowa-mieszkaniowa jednorodzinna
funkcja dopuszczalna-usługowa, ogrodnicza
Uzbrojenie terenu:
wodociąg, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, sieć telekomunikacyjna
Teren niezabudowany, częściowo zalesiony
Dojazd - droga asfaltowa
Dojazd PKS, PKP, A-linia

Działka oznaczona numerem geodezyjnym: 36/14
Położenie: Cierpice, Gmina Wielka Nieszawka
teren położony w odległości 15 km od miasta Torunia
5 km od siedziby Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia
150 m od linii klejowej, dojazd PKS, PKP, A-linia
bezpośrednie sąsiedztwo linii kolejowej
Powierzchnia: 287000 m2
Właściciel: Gmina Wielka Nieszawka
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
przeznaczenie podstawowe: tereny usług i działalności gospodarczej
Uzbrojenie terenu:
wodociąg, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, sieć telekomunikacyjna
Teren niezabudowany
Dojazd - droga asfaltowa
Dojazd PKS, A-linia

Działki oznaczone numerem geodezyjnym: 215/12 i 215/13
Położenie: Cierpice, Gmina Wielka Nieszawka
teren położony w odległości 16 km od miasta Torunia, 6 km od siedziby Urzędu Gminy
Powierzchnia ogólna: 1,5513 ha
Właściciel: Gmina Wielka Nieszawka
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
funkcja podstawowa - mieszkalnictwo jednorodzinne
funkcja dopuszczalna - funkcja pensjonatowa i rekreacyjna
Uzbrojenie terenu:
wodociąg, energia elektryczna, sieć telekomunikacyjna
Teren niezabudowany
Dojazd - droga gruntowa

Działki oznaczone numerem geodezyjnym: 208 i 209/2
Położenie: Cierpice, Gmina Wielka Nieszawka
teren położony w odległości 16 km od miasta Torunia, 6 km od siedziby Urzędu
Powierzchnia: 2,23 ha
Właściciel: Gmina Wielka Nieszawka
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Teren nieobjęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
do 2003 roku przeznaczenie podstawowe: usługi turystyki i wypoczynku
Uzbrojenie terenu:
wodociąg, energia elektryczna, sieć telekomunikacyjna
Teren niezabudowany
Dojazd - droga gruntowa

SOŁECTWO WIELKA NIESZAWKA

Działki oznaczone numerem geodezyjnym: 137/1, 138
Położenie: sołectwo Wielka Nieszawka, Gmina Wielka Nieszawka
teren położony w odległości 12 km od miasta Torunia, 3 km od siedziby Urzędu Gminy
Powierzchnia: 2,72 ha
Właściciel: prywatny
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
funkcja podstawowa - usługi komercyjne
funkcja dopuszczalna - mieszkalnictwo jednorodzinne
Uzbrojenie terenu:
sieć elektryczna
Teren niezabudowany
Dojazd - droga asfaltowa (wojewódzka)
Dojazd PKS, A-linia

metryczka


Wytworzył: wójt (14 sierpnia 2007)
Opublikował: Jacek Mularz (14 sierpnia 2007, 15:26:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 18941