2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

OBWIESZCZENIE STAROSTY TORUŃSKIEGO z dnia 09 stycznia 2017 r. o wydaniu decyzji w sprawie uchylenia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE STAROSTY TORUŃSKIEGO
z dnia 09 stycznia 2017 r.
o wydaniu decyzji
w sprawie uchylenia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3, 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz 2031 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek Wójta Gminy Wielka Nieszawka, w dniu 09 stycznia 2017 r. została wydana decyzja znak: ABA.6740.8.26.2016.LK, uchylająca ostateczną decyzję Starosty Toruńskiego znak: ABA.6740.8.26.2016.LK z dnia 04 sierpnia 2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi gminnej nr 100008C ul. Jaśminowej w Wielkiej Nieszawce - II etap, gm. Wielka Nieszawka", zlokalizowanej na nieruchomościach lub na ich częściach o numerach ewidencyjnych 116, 115/11 i 115/9 w obrębie 0005 Wielka Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka

informuję, że z treścią w/w decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń w dniach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Toruniu, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi tj. w Urzędzie Gminy Wielka Nieszawka, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów.
Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 Kpa.


Obwieszczenie_Starosty_Toruńskiego (341kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Sławomir Błach (23 stycznia 2017)
Opublikował: Sławomir Błach (23 stycznia 2017, 07:26:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 127