2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018

Zarządzenie Nr 26/2017
Wójta Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 20 czerwca 2017 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Wielka Nieszawka, realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.),
oraz art. 90 ust. 1d ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1.

  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego o nazwie: „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Wielka Nieszawka, realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018”.

  2. Konkurs prowadzony jest zgodnie z regulamin stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVI/86/2016 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert, w tym kryteriów wyboru ofert, na zapewnienie realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego.

  3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.


§ 2.

W celu oceny ofert w Konkursie powołuje się Komisję Konkursową w następującym składzie:

  1. Agnieszka Gołębiowska – przewodnicząca Komisji;

  2. Mirosława Mierzwińska – członek Komisji;

  3. Beata Romanowska – członek komisji.


§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Wójta Gminy
(-) mgr Jacek Mularz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (20 czerwca 2017)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (20 czerwca 2017, 15:10:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 107