2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Organizacja eventu biegowego "I bieg Wałem Wiślanym o puchar Wójta Gminy Wielka Nieszawka" przez Stowarzyszenie Klub Sportowy Olender

Stowarzyszenie Klub Sportowy Olender  na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wystąpiło z inicjatywą realizacji zadania publicznego wpierania i upowszechniania kultury fizycznej.  Zgodnie z przywołaną ustawą, oferta podlega publikacji w BIP przez 7 dni od daty wpływu do jednostki samorządu terytorialnego. Również przez czas upublicznienia oferty możliwe jest składanie do niej uwag. 

Oferta (955kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Sławomir Błach (20 lipca 2017)
Opublikował: Sławomir Błach (20 lipca 2017, 11:55:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 98