2017

2017

Stanowisko Rady Gminy w sprawie podatku leśnego

Stanowisko Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 listopada 2017 r.     w sprawie podatku leśnego       Rada Gminy Wielka Nieszawka  postanawia:   1. Nie korzystać z uprawnienia do [...]

Stanowisko Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 4 października 2017 r.

STANOWISKO RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 4 października 2017 r.   w sprawie: udzielenia Gminie Gostycyn pomocy finansowej.     § 1. Udziela się z budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2018 r. pomocy [...]

Stanowisko Rady gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Stanowisko Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 kwietnia 2017 r.       w sprawie: utrzymania na dotychczasowym poziomie opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.   Rada Gminy Wielka Nieszawka [...]

metryczka