oświadczenia za rok 2016

oświadczenia za rok 2016

Oświadczenie majątkowe Pani Ewy Błaszkiewicz dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cierpicach Toruń, dnia 30.04.2017 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z [...]

Oświadczenie majątkowe Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce Pani Magdaleny Żbikowskiej

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wielka Nieszawka, 28.04.2017r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia [...]

Oświadczenie majątkowe Prezesa Zarządu CSiR Olender w Wielkiej Nieszawce Pana Mateusza Kurzawskiego

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE osoby zarządzającej Wielka Nieszawka, dnia 28.04.2017 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z [...]

Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia Pana Jerzego Bednarka

Toruń, dnia 28.04.2017 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym [...]

Oświadczenie majątkowe zastępcy wójta Pana Jacka Mularza

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE zastępcy wójta Górsk, dnia 26.04.2017 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli [...]

Oświadczenie majątkowe Sekretarz Gminy Pani Agnieszki Gołębiowskiej

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Sekretarza Gminy Wielka Nieszawka, dnia 27 kwietnia 2017 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z [...]

Oświadczenie Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce Pani Marii Miłoszewicz

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE kierownika gminnej jednostki organizacyjnej gminy Mała Nieszawka 26.04.2017 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego [...]

Oświadczenie majątkowe Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cierpicach Pani Bogdany Drychty

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cierpicach Toruń, dnia 26.04.2017 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z [...]

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Pana Kazimierza Kaczmarka

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Wójta Gminy Wielka Nieszawka, dnia 26.04.2017 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. [...]

Oświadczenie majątkowe Dyrektor Gimnazjum w Cierpicach Pani Doroty Masłowskiej

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE kierownika jednostki organizacyjnej gminy Toruń, dnia 18.04.2017 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z [...]

Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Pani Mirosławy Mierzwińskiej

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Skarbnik Gminy Wielka Nieszawka, dnia 12.04.2017 r. (miejscowość) Uwaga: 1.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. [...]

Oświadczenie Dyrektor Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce Pani Bronisławy Masłowskiej

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Dyrektora Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce Mała Nieszawka, dnia 20 marca 2017 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego [...]

metryczka