Przedszkole w Małej Nieszawce ogłasza nabór kandydatów na stanowisko księgowa/kadry/sekretarz w Przedszkolu w Małej Nieszawce ul. Kręta 4

Przedszkole w Małej Nieszawce ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
księgowa/kadry/sekretarz
w Przedszkolu w Małej Nieszawce ul. Kręta 4
 
Do naboru mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w art. 6 ust.1 i ust. 3 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych(Dz. U. 2016r.poz. 902).
 
Określenie stanowiska urzędniczego:
Nazwa i adres jednostki: Przedszkole w Małej Nieszawce, ul. Kręta 4
Stanowisko: księgowa/kadry/sekretarz
Rodzaj umowy: umowa o pracę od 1 września 2017r.
Wymiar czasu pracy: pełen etat
I.        Wymagania niezbędne:
1)  obywatelstwo polskie,
2)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3)  niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)  wykształcenie wyższe ekonomiczne/administracyjne/prawo i co najmniej 5-letni staż pracy na podobnym stanowisku (księgowa),
5)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
II.      Wymagania dodatkowe:
1)  znajomość regulacji prawnych z zakresu Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Ustawy Prawo Oświatowe, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów normatywnych powszechnie obowiązujących, kodeksu postępowania administracyjnego
2)  znajomość obsługi programów komputerowych: Kadry Optivum, Arkusz organizacyjny Optivum, System Informacji Oświatowej,
3)  umiejętność sporządzania sprawozdań statystycznych do  GUS/RIO,
4)  biegła znajomość pakietu MS Office oraz umiejętność korzystania z zasobu Internetu,
5)  umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
6)  zdolności organizacyjne, rzetelność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność.
III.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1)  prowadzenie księgowości w pełnym wymiarze,
2)  sporządzanie dokumentacji kadrowej związanej z zatrudnieniem, przebiegiem oraz rozwiązaniem stosunku pracy, kompletowanie dokumentów kadrowych związanych z awansem zawodowym nauczycieli, umowy o pracę, umowy cywilno-prawne,
3)  prowadzenie sekretariatu. 
IV.      Wymagane dokumenty:
1)  CV oraz list motywacyjny,
2)  świadectwa i dyplomy potwierdzające wykształcenie (kserokopie),
3)  dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie),
4)  oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie. W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
5)  oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
6)  wymagane dokumenty aplikacyjne zawarte w ofercie pracy powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2018r. o pracownikach  samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902)”.
V.      Termin składania dokumentów:
1)  Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko księgowa/ kadry/ sekretarz” należy składać w terminie do dnia 25 sierpnia 2017r. do godziny 12.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce ul. Toruńska 12.
2)  Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu.
VI.     Informacje o przebiegu naboru:
1)  złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych na stanowisko urzędnicze,
2)  aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
3)  kandydaci spełniający wymagania formalne poinformowani zostaną telefonicznie o rozmowie kwalifikacyjnej,
4)  informacja o ostatecznych wynikach naboru będą umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wielka Nieszawka.
 
 
 
Przedszkole w Małej Nieszawce
mgr Barbara Mrugalska
 
 
   
 
Wielka Nieszawka dnia 14.08.2017r.

Wytworzył: Wójt Gminy (14 sierpnia 2017)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (14 sierpnia 2017, 14:42:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 562

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij