oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2017

oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2017

Oświadczenie majątkowe Pani Agnieszki Gołębiowskiej złożone w związku z objęciem stanowiska zastępcy wójta

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE zastępcy wójta Wielka Nieszawka, dnia 10 grudnia 2017 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z [...]

Oświadczenie Pana Jacka Mularza złożone w związku z rozwiązaniem umowy o pracę

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE zastępcy wójta Wielka Nieszawka, dnia 2.10.2017 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. [...]

Oświadczenie majątkowe Pani Barbary Mrugalskiej złożone w związku z objęciem funkcji Dyrektora Przedszkola w Małej Nieszawce

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE kierownika jednostki organizacyjnej gminy Mała Nieszawka, dnia 15.09.2017 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia [...]

Oświadczenie majątkowe Pani Ireny Zielińskiej złożone w związku z objęciem funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE kierownika jednostki organizacyjnej gminy Toruń, dnia 31.08.2017 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z [...]

Oświadczenie majątkowe Pani Agnieszki Gołębiowskiej złożone w związku z objęciem stanowiska Sekretarza Gminy

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Sekretarza Gminy Wielka Nieszawka, dnia 28 marca 2017 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. [...]

Oświadczenie majątkowe Pana Jacka Mularza złożone w związku z objęciem funkcji zastępcy wójta

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE zastępcy wójta Toruń, dnia 27.01.2017 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli [...]

metryczka