Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.),

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku
Informuje o wszczęciu, na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Bydgoszczy, postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych , ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzania opadów atmosferycznych z odcinka drogi ekspresowej S10a w km 0+000 – 2+182, wylotem W1 do urządzenia wodnego – rowu R-A, dz nr. 2113/11 obr. 0002 Cierpice,
gm. Wielka Nieszawka.

Z up. Dyrektora
Andrzej Winiarski
Z-ca Dyrektora

GD.RUZ.4210.158.2.2020.MN (436kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (8 października 2020)
Opublikował: Kamil Maliszewski (8 października 2020, 10:37:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 69