Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚZIL.420.8.2020.mk.37.

W związku z prowadzonym postępowaniem odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nr 7/2020 z dnia 24 lutego 2020 r., znak: W00.4200.1.2016.ADS.44,
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-10 na odcinku Bydgoszcz - Toruń", strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska: DOOŚ-WDŚZIL.420.8.2020.mk.37. (352kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (13 kwietnia 2021)
Opublikował: Kamil Maliszewski (13 kwietnia 2021, 10:53:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 47