Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego 10 marca 2021 r. przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2021.

1. Informuję, że w ramach konkursu ofert nr 1/2021 na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2021, do Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce wpłynęły dwie oferty na realizację następujących zadań publicznych:

1) „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka”, złożona przez Stowarzyszenie „Klub Sportowy Olender”.
2) „Nordic walking dla każdego”, złożona przez KGW Brzoza.

2. W wyniku oceny ofert do realizacji wybrano ofertę nr 1, przyznając dotację w wysokości 19.035,00 zł, co stanowi 49,5 % sumy wszystkich kosztów realizacji zadania publicznego.


Wójt Gminy Wielka Nieszawka
(-) Krzysztof Czarnecki

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego 10 marca 2021 r. przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2021 (99kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy - Krzysztof Czarnecki (30 kwietnia 2021)
Opublikował: Kamil Maliszewski (30 kwietnia 2021, 13:54:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 106