2018

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

2018

Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka w dn. 12 grudnia 2018 r. o godz. 15:00

Wielka Nieszawka, dn. 4 grudnia 2018 roku   Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z  2018 r.  poz. 994 z póź. zm.) zwołuję III sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka [...]

Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka w dn. 28 listopada 2018 r. o godz. 15:00

Wielka Nieszawka, dn. 20 listopada 2018 roku               [...]

Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbędzie się w dn. 13 sierpnia 2018 r. o godz. 9:00

Wielka Nieszawka, dn. 3 sierpnia 2018 roku                                                        [...]

Zawiadomienie o XLI sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka w dn. 30 maja 2018 r. o godz. 9:00

Wielka Nieszawka, dn. 22 maja 2018 roku   OGŁOSZENIE             [...]

Zawiadomienie o XL sesji Rady gminy Wielka Nieszawka, która odbędzie się w dn. 25 kwietnia 2018 r. o godz. 9:00

Wielka Nieszawka, dn. 18 kwietnia 2018 roku   Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2017 r.  poz. 1875 ze zm.) zwołuję XL sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 25 [...]

Zawiadomienie o XXXVIII sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka w dn. 28 lutego 2018 r. o godz. 9:00

Wielka Nieszawka, dn. 21 lutego 2018 roku     Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2017 r.  poz. 1875 ze zm.) zwołuję XXXVIII sesję Rady Gminy Wielka [...]

Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka w dn. 31 stycznia 2018 r. o o godz. 9:00

Wielka Nieszawka, dn. 23 stycznia 2018 roku               [...]

metryczka