2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Zawiadomienie o XL sesji Rady gminy Wielka Nieszawka, która odbędzie się w dn. 25 kwietnia 2018 r. o godz. 9:00

Wielka Nieszawka, dn. 18 kwietnia 2018 roku
 
Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2017 r.  poz. 1875 ze zm.) zwołuję XL sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 25 kwietnia 2018 roku (środa) o godzinie 9:00 w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce.
 
Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia:
     a) stwierdzenie quorum,
     b) przyjęcie porządku obrad.
2.  Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji, która odbyła się w dniu 28 marca 2018 roku.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a)     podziału gminy na stałe obwody głosowania (druk nr 1),
b)     zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2018 rok (druk nr 2),
c)     wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Mała Nieszawka (dz. nr 45/9) (druk nr 3).
4. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla gminy Wielka Nieszawka (druk nr 4).
5. Harmonogram prac nad zmianą Statutu Gminy Wielka Nieszawka i statutów sołectw (druk nr 5).
 
Przerwa
 
6.  Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji. 
7.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
8.  Interpelacje i wolne wnioski.
9.  Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (18 kwietnia 2018)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (20 kwietnia 2018, 11:27:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 123