2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbędzie się w dn. 13 sierpnia 2018 r. o godz. 9:00

Wielka Nieszawka, dn. 3 sierpnia 2018 roku
 

                                                     OGŁOSZENIE     
 
 
    Zapraszam na XLIII sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 13 sierpnia 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 9:00 w Gminnym Centrum  Kultury w Małej Nieszawce.
 
Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia:
     a) stwierdzenie quorum,
     b) przyjęcie porządku obrad.
2.  Przyjęcie protokołu z XLII sesji, która odbyła się w dniu 27 czerwca 2018 roku.
3.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a)  zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Nieszawka,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i ich zagospodarowania,
c) zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2018 rok,
d) zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć innych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela.
 
Przerwa
 
4.  Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji. 
5.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
6.  Interpelacje i wolne wnioski.
7.  Zakończenie sesji.
 
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (3 sierpnia 2018)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (7 sierpnia 2018, 10:42:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 47