2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Zawiadomienie o I sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka kadencji 2018-2023 w dn. 17 listopada 2018 r. o godz. 9:00


Wielka Nieszawka, dn. 9 listopada 2018 roku
                                                
ZAPROSZENIE 

Zapraszam na I sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 17 listopada 2018 roku (sobota) o godzinie 9:00 w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce.
 
   
Proponowany porządek obrad:
 

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.     Złożenie ślubowania przez radnych.
3.     Złożenie ślubowania przez wójta.
4.     Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Wielka Nieszawka:
a)     powołanie Komisji Skrutacyjnej,
b)     zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Gminy,
c)     przeprowadzenie tajnego głosowania,
d)     ogłoszenie wyników głosowania,
e)     podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy.
5.     Przejęcie przez przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
6.     Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy.
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski 
 
 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (9 listopada 2018)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (9 listopada 2018, 13:25:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 146