2018

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

2018

Uchwała nr III/16/2018

UCHWAŁA Nr III/16/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12 grudnia 2018 roku     w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego udzielonego w ramach programu [...]

Uchwała nr III/15/2018

UCHWAŁA Nr III/15/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia   12 grudnia 2018 roku     w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy osobom objętym programem „Posiłek w [...]

Uchwała nr III/14/2018

Uchwała nr III/14/2018Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12 grudnia 2018 r.   w sprawie Programu współpracy Gminy Wielka Nieszawka w 2019 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy z dnia 24 [...]

Uchwała nr III/13/2018

UCHWAŁA NR III/13/2018RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 12 grudnia 2018 r.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowejNa podstawie art. 231 i 232 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. [...]

Uchwała nr II/12/2018

UCHWAŁA NR III/12/2018RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 12 grudnia 2018 r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2019Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy [...]

Uchwała nr III/11/2018

UCHWAŁA Nr III/11/2018RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych [...]

Uchwała nr III/10/2018

UCHWAŁA NR III/10/2018 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w  2019 r.  na obszarze Gminy Wielka [...]

Uchwała nr III/9/2018

UCHWAŁA NR III/9/2018RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Na podstawie art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i [...]

Uchwała nr II/8/2018

UCHWAŁA NR II/8/2018 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku specjalnego przysługujących wójtowi gminy   Na podstawie art. [...]

Uchwała nr II/7/2018

UCHWAŁA NR II/7/2018 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Statutowo-Regulaminowej Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. [...]

Uchwała nr II/6/2018

UCHWAŁA NR II/6/2018 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. [...]

Uchwała nr II/5/2018

UCHWAŁA NR II/5/2018 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji   Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 [...]

Uchwała nr II/4/2018

UCHWAŁA NR II/4/2018 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Na podstawie art. 18 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z [...]

Uchwała nr II/3/2018

UCHWAŁA NR II/3/2018 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Na podstawie art. 18 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994, [...]

Uchwała nr I/2/2018

UCHWAŁA I/2/2018 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 17 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wielka Nieszawka Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z [...]

Uchwała nr I/1/2018

UCHWAŁA I/1/2018 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 17 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wielka Nieszawka Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. [...]

Uchwała nr XLIV/229/2018

UCHWAŁA NR XLIV/229/2018RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 14 września 2018 r.w sprawie zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2018 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, lit.i, [...]

Uchwała nr XLIV/227/2018

Uchwała Nr XLIV/227/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 września 2018 roku   w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli           Na podstawie art. 30 ust. 6, w [...]

Uchwała nr XLIV/226/2018

Uchwała Nr XLIV/226/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Wielka Nieszawka Na [...]

Uchwała nr XLIV/228/2018

Uchwała nr XLIV/228/2018Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 września 2018 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. [...]

Uchwała nr XLIII/225/2018

Uchwała Nr XLIII/225/2018Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz [...]

Uchwała nr XLIII/224/2018

UCHWAŁA NR XLIII/224/2018RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 13 sierpnia 2018 r.w sprawie zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2018 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Uchwała nr XLIII/223/2018

UCHWAŁA NR XLIII/223/2018 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 13 sierpnia 2018 r.   zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i [...]

Uchwała nr XLIII/222/2018

UCHWAŁA NR XLIII/222/2018 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 13 sierpnia 2018 r.   zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Nieszawka.     Na [...]

Uchwała nr XLII/221/2018

UCHWAŁA NR XLII/221/2018 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA  z dnia  27 czerwca 2018 r.   w sprawie ustalenia na terenie gminy Wielka Nieszawka maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz [...]

Uchwała nr XLII/220/2018

UCHWAŁA Nr XLII/220/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykoszenie traw na użytkach ekologicznych, będących w kompetencji Rady Gminy Wielka Nieszawka.   Na podstawie art. [...]

Uchwała nr XLII/219/2018

UCHWAŁA Nr XLII/219/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 czerwca 2018 r.       w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, [...]

Uchwała nr XLII/218/2018

UCHWAŁA  Nr XLII/218/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 czerwca 2018 r.       w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, [...]

Uchwała nr XLII/217/2018

UCHWAŁA Nr XLII/217/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 czerwca 2018 r.       w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, [...]

Uchwała nr XLII/216/2018

UCHWAŁA Nr XLII/216/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 czerwca 2018 r.       w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, [...]

Uchwała nr XLII/215/2018

UCHWAŁA   Nr XLII/215/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 czerwca 2018 r.       w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, [...]

Uchwała nr XLII/214/2018

UCHWAŁA Nr XLII/214/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 czerwca 2018 r.       w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, [...]

Uchwała nr XLI/213/2018

UCHWAŁA NR XLI/213/2018   RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 30 MAJA 2018 ROK       w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy za 2017 rok       Na podstawie art. 15 ust.1 i art. 18  [...]

Uchwała nr XLI/212/2018

UCHWAŁA NR XLI/212/2018 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 30 MAJA 2018 ROK       w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania za 2017 rok       Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku [...]

Uchwała nr XLI/211/2018

UCHWAŁA NR XLI/211/2018 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 30 MAJA 2018 ROK     w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego [...]

Uchwała nr XLI/210/2018

UCHWAŁA Nr XLI/210/2018 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 30 MAJA 2018 ROK   w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. Gminnej Biblioteki  Publicznej.        Na podstawie art. [...]

Uchwała nr XLI/209/2018

Uchwała nr XLI/209/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 maja 2018 rok w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej [...]

Uchwała nr XLI/208/2018

UCHWAŁA NR XLI/208/2018RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 30 maja 2018 r.w sprawie zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2018 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy [...]

Uchwała nr XLI/207/2018

Uchwała Nr XLI/207/2018   Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 maja 2018 roku   w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Mała Nieszawka (dz. nr [...]

Uchwała nr XL/206/2018

U C H W A Ł A   Nr XL/206/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 kwietnia 2018 r.       w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości [...]

Uchwała nr XL/205/2018

UCHWAŁA NR XL/205/2018RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 25 kwietnia 2018 r.w sprawie zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2018 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy [...]

Uchwała nr XL/204?2018

UCHWAŁA Nr XL/204/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 kwietnia 2018 r.     w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania     Na podstawie art. 12 § 2  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. [...]

Uchwała nr XXXIX/203/2018

Uchwała nr XXXIX/203/2018Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 28 marca 2018 r.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej [...]

Uchwała nr XXXIX/202/2018

UCHWAŁA NR XXXIX/202/2018   RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 28 marca 2018 r.     w sprawie zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2018 rok     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, lit.i, [...]

Uchwała nr XXXIX/201/2018

UCHWAŁA NR XXXIX/201/2018 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 28 marca 2018 r.   w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie [...]

Uchwała nr XXXIX/200/2018

U C H W A Ł A   Nr XXXIX/200/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 marca 2018 r.       w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Cierpice (dz. [...]

Uchwała nr XXXIX/199/2018

Uchwała nr XXXIX/199/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia  28 marca 2018 r.     w sprawie:  zamiany  nieruchomości gruntowych         Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a) [...]

Uchwała nr XXXIX/198/2018

UCHWAŁA NR XXXIX/198/2018 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 28 marca 2018 r.   w sprawie okręgów wyborczych         Na podstawie art. 419 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks [...]

Uchwała nr XXXVIII/197/2018

UCHWAŁA NR XXXVIII/197/2018 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA  z dnia 28 lutego 2018 r.    zmieniająca uchwałę dotyczącą przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wielka Nieszawka”.   Na [...]

Uchwała nr XXXVIII/196/2018

UCHWAŁA Nr XXXVIII/196/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia  28 lutego 2018 roku   w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego na rok 2019.   Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Uchwała nr XXXVIII/195/2018

UCHWAŁA NR XXXVIII/195/2018RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 28 lutego 2018 r.     sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2018 rok     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy [...]

Uchwała nr XXXVII/194/2018

UCHWAŁA Nr XXXVII/194/2018   Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 stycznia 2018 roku     w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy [...]

Uchwała nr XXXVII/193/2018

UCHWAŁA NR XXXVII/193/2018 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 31 STYCZNIA 2018 R.   w sprawie: udzielenia Gminie Gostycyn pomocy finansowej.   Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Uchwała nr XXXVII/192/2018

UCHWAŁA NR XXXVII/192/2018RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 31 stycznia 2018 r.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowejNa podstawie art. 231 i 232 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 62 ) [...]

Uchwała nr XXXVII/191/2018

UCHWAŁA NR XXXVII/191/2018RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 31 stycznia 2018 r.w sprawie zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2018 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Uchwała nr XXXVII/190/2018

UCHWAŁA NR XXXVII/190/2018 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 31 stycznia 2018 r.     w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, dla których Gmina Wielka Nieszawka jest organem [...]

Uchwała nr XXXVII/189/2018

UCHWAŁA NR XXXVII/189/2018 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 31 stycznia 2018 r.    w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Nasze przedszkole – wszechstronny rozwój i wykwalifikowana kadra” o [...]

Uchwała nr XXXVII/188/2018

UCHWAŁA NR XXXVII/188/2018Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 stycznia 2018r.  w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparciaNa podstawie art.7 ust.1 pkt.6, art. 40 [...]

Uchwała nr XXXVII/187/2018

Uchwała nr XXXVII/187/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia  31 stycznia 2018 roku   w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny  na lata 2018 – 2020     Na podstawie art. 176 [...]

Uchwała nr XXXVII/186/2018

UCHWAŁA NR XXXVII/186/2018 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 31 stycznia 2018 roku     w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki o [...]

Uchwała nr XXXVII/185/2018

UCHWAŁA NR XXXVII/185/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia  31 stycznia 2018 roku     w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii [...]

metryczka