rok 2018

rok 2018

Protokół nr II/2018 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dn. 28 listopada 2018 r.

Protokół nr II/2018 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 28 listopada 2018 roku w godz. 15:00 do 17:15 w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce. Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr [...]

Protokół nr I/2018 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 17 listopada 2018 r.

Protokół nr I/2018z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 17 listopada 2018 roku w godz. 9:00 do 10:15 w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce. Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 [...]

Protokół nr XLIV/2018 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 14 września 2018 r.

Protokół nr XLIV/2018z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 14 września 2018 rokuw godz. od 9: 00 do 11:05 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 [...]

Protokół nr XLIII/2018 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dn. 13 sierpnia 2018 r.

Protokół nr XLIII/2018z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 13 sierpnia2018 rokuw godz. od 9: 00 do 10: 25 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 [...]

Protokół nr XLII/2018 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dn. 27 czerwca 2018 r.

Protokół nr XLII/2018 z sesji Rady Gminy Wielka, która odbyła się w dniu 27 czerwca 2018 roku w godzi od 9:00 do 11:45 w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 [...]

Protokół nr XLI/2018 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dn. 30 maja 2018 r.

Protokół nr XLI/2018z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 30 maja 2018 rokuw godz. od 9:00 do 12:20 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 [...]

Protokół nr XL/2018 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dn. 25 kwietnia 2018 r.

Protokół nr XL/2018z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2018 rokuw godz. od 9:00 do 11:50 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 [...]

protokół nr XXXIX /2018 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dn. 28 marca 2018 r.

Protokół nr XXXIX/2018z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 28 marca 2018 rokuw godz. od 9:00 do 11:00 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 [...]

Protokół nr XXXVIII/2018 z sesji Rady Gminy Wielka, która odbyła się w dn. 28 lutego 2018 r.

Protokół nr XXXVIII/2018z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 28 lutego 2018 rokuw godz. od 9:00 do 11:40 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 [...]

Protokół nr XXXVII/2018 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dn. 31 stycznia 2018 r.

Protokół nr XXXVII/2018z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 31 stycznia 2018 rokuw godz. od 9:00 do 12:20 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 [...]

metryczka