2018

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

2018

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dot. ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozbudowa sieci dróg rowerowych

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, [...]

Dostawa i montaż wagi samochodowej w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Wielka Nieszawka

Dostawa i montaż wagi samochodowej w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Wielka Nieszawka Lokalizacja urządzenia: teren oczyszczalni ścieków, Mała Nieszawka ul. Toruńska 206 (wg załączonej mapy), teren [...]

OGŁOSZENIE WÓJTA O WYBORZE OFERTY NA REALIZACJĘ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

  OGŁOSZENIE o wyborze oferty na realizację zadania publicznego   W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na powierzenie przedszkolu niepublicznemu realizacji zadania publicznego pn. „Zapewnienie dzieciom w [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019

Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 11 czerwca 2018 r.   w sprawie ogłoszenia  otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie  wychowania przedszkolnego pod nazwą [...]

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce

WÓJT GMINY WIELKA NIESZAWKA dnia 5 czerwca 2018 r. ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce, ul. Toruńska 64, 87-103 Toruń     1.  Do konkursu może [...]

metryczka