Oświadczenia majątkowe złozone w trakcie roku 2018

Oświadczenia majątkowe złozone w trakcie roku 2018

Oświadczenie majątkowe Pani Ireny Zielińskiej w związku z odwołaniem ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE kierownika jednostki organizacyjnej gminy Toruń, dnia 30.04.2018 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z [...]

Oświadczenie majątkowe Prezesa Zarządu CSiR Olender w Wielkiej Nieszawce Pana Piotra Ratke

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE osoby zarządzającej Mała Nieszawka, dnia 26.04.2018 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z [...]

Oświadczenie Pani Teresy Judy złożone w związku z objęciem stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE   Wielka Nieszawka, dnia 28.03.2018 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli [...]

Oświadczenie majątkowe w związku z objęciem stanowiska dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce

Oświadczenie majątkowe Pani Urszuli Runowskiej złożone w związku z objęciem stanowiska dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE   Wielka Nieszawka, dnia 23.03.2018 [...]

metryczka