Stanowisko w sprawie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 273

Stanowisko
Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 maja 2018 roku
 

w sprawie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 273
 
 
       W związku z trwającymi pracami planistycznymi związanymi z  inwestycją: Ograniczenie emisji spalin poprzez sieci dróg rowerowych, znajdujących się w Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla Części nr 3 – Toruń – Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka −Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273,
 
Rada Gminy Wielka Nieszawka uznaje za konieczne:
 
1)  zaprojektowanie przebiegu ścieżki rowerowej, szczególnie w silnie zurbanizowanej  miejscowości Mała Nieszawka:
 
a) w sposób jak najmniej ingerujący w prawo własności prywatnej właścicieli nieruchomości położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 273,
 
b) z uwzględnieniem usytuowania przejść dla pieszych do istniejących w tej miejscowości instytucji użytku publicznego (szkoła, sklepy, GCK),
 
c)  po przeprowadzeniu rzetelnych konsultacji z mieszkańcami Gminy, którzy zostaną zawiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem i z udziałem reprezentujących Inwestora, osób kompetentnych i odpowiednio umocowanych do działania w jego imieniu.
 
2) zapewnienie właściwej komunikacji między inwestorem a mieszkańcami gminy zainteresowanymi przebiegiem ścieżki, w szczególności przez niezwłoczne  udzielanie  wyczerpujących i kompetentnych odpowiedzi na zastrzeżenia i uwagi odnośnie przebiegu ścieżki rowerowej, zgłaszane przez mieszkańców miejscowości Mała Nieszawka oraz Wielka Nieszawka.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski 
 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (30 maja 2018)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (12 czerwca 2018, 13:53:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 240