oświadczenia za rok 2017

oświadczenia za rok 2017

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce pani Ireny Zielińskiej

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE kierownika jednostki organizacyjnej gminy Toruń, dnia 25.04.2018 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z [...]

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach Pani Ewy Błaszkiewicz

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE kierownika jednostki organizacyjnej gminy Mała Nieszawka, dnia 30.04.2018 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia [...]

Oświadczenie Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce Pana Jerzego Bednarka

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce Toruń, dnia 30.04.2018 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i [...]

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Przedszkola w Małej Nieszawce Pani Barbary Mrugalskiej

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE kierownika jednostki organizacyjnej gminy Mała Nieszawka, dnia 30.04.2018 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia [...]

Oświadczenie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce Pani Marii Miłoszewicz

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE kierownika gminnej jednostki organizacyjnej gminy Mała Nieszawka 24.04.2018 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego [...]

Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce Pani Magdaleny Żbikowskiej

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wielka Nieszawka, 30.04.2018r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia [...]

Oświadczenie majątkowe skarbnika Gminy Wielka Nieszawka Pani Mirosławy Mierzwińskiej

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Skarbnik Gminy Wielka Nieszawka, dnia 20.04.2018 r. (miejscowość) Uwaga: 1.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. [...]

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Wielka Nieszawka Pana Kazimierza Kaczmarka

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Wójta Gminy Wielka Nieszawka, dnia 23.04.2018 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. [...]

Oświadczenie majątkowe Kierownika Referatu Planowania i Inwestycji, zastępcy Wójta Gminy Wielka Nieszawka Pani Agnieszki Gołębiowskiej

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Kierownika Referatu Planowania i Inwestycji, zastępcy Wójta Wielka Nieszawka, dnia 30 kwietnia 2018 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego [...]

metryczka